Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Tam Sayılar

Tam Sayılar

Tam Sayılar

Matematikte Z harfi ile ifade edilen ve doğal sayılar diğer adı ile tam sayılar ve negatif sayıların birleşmesi ile oluşan kümeye verilen addır. Tam sayılar kesir içermez yani 8,6 şeklinde bir tam sayı yoktur. Tam sayıların Z harfi ile ifade edilmesinin nedeni Almanca bir terim olmasıdır. Tam sayılar kümesinde negatif ve pozitif sayıların yanı sıra etkisiz eleman olarak sayılan 0'da bulunmaktadır. Sıfır solunda işareti bulunmayan ve negatif veya pozitif olmayan bir tam sayıdır. Bunun yanı sıra sıfır sayısı her negatif tam sayıdan büyüktür ve her pozitif tam sayıdan da küçüktür. Ayrıca her doğal sayı bir tam sayıdır.

Pozitif Tam Sayılar


Bu sayılar matematikte + işareti alan ve +1, +2, +3. Şeklinde devam eden sayılardır. Z harfi üzerinde pozitif işareti ile gösterilir.

Negatif Tam Sayılar


Matematikte - işareti ile gösterilen ve -1, -2, -3. Şeklinde devam eden sayılardır. Z harfi üzerinde negatif işareti ile gösterilir. Negatif tam sayılar ile pozitif tam sayıların toplamı sıfırdır.

Çift Tam Sayılar


İki ile tam bölünebilen tam sayılardır. Genellikle 2n ile ifade edilmektedir. Bu sayılarda son basamak 0, 2, 4, 6, 8 şeklindedir. Örneğin; 12, (-10), 28 ve benzeri.

Tek Tam Sayılar

İki ile tam bölünemeyen sayılardır ve 2n + 1 şeklinde ifade edilir. Tek sayılarda son basamak 1, 3, 5, 7 ve 9 rakamlarından birini içerir. Örneğin; 13, (-17), 9 ve benzeri.

Tam sayılar sayı doğrusunda gösterilirken sayı doğrusunun orta kısmı alınarak bu kısım sıfır sayılır ve sıfırın solunda yer alan sayılar negatif tam sayı, sağ kısmında yer alan sayılar ise pozitif tam sayıları gösterir. Bu durumda sayı doğrusunun sol kısmı eksi (-) işaretini, sağ tarafı ise artı (+) işaretini gösterir. Doğru üzerinde sola doğru gidildikçe sayılar küçülür ve sağa doğru gidildikçe sayılar büyür. Negatif tam sayılarda sıfıra doğru yaklaştıkça sayılar büyür ve en büyük negatif tam sayı -1'dir. Pozitif tam sayılarda ise sayılar sıfıra yaklaştıkça küçülür ve en küçük pozitif tam sayı +1'dir.

Tam Sayılarda Toplama İşlemi

İşaretleri aynı olan tam sayılar için toplama işlemi yapılır ve işlem sonunda ortak işaret sonucun sol kısmına eklenir. Şu şekilde örnek ile gösterelim.

Örnek (1): 2+4+7= 13
Örnek (2): -2-4-7= -13

Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi

İşaretleri farklı olan tam sayılar arasında yapılan matematik işlemidir. İşaret olarak büyük sayının işareti alınır ve sonucun sol kısmına eklenir.

Örnek (1): -4-5-6= -15
Örnek (2): -8-4+6= -6

Tam Sayılarda Çarpma İşlemi

İki tam sayının birbiri ile çarpımıdır. Çarpma işlemi kısaca nokta (.) işareti ile gösterilir. Çarpma işleminde bazı kurallar vardır. Bu kurallar şu şekildedir.
  • Negatif tam sayı ile negatif bir tam sayının çarpımı pozitiftir.
  • Negatif tam sayı ile pozitif tam sayının çarpımı negatiftir.
  • Pozitif bir tam sayı ile pozitif tam sayının çarpımı pozitiftir.
  • Pozitif bir tam sayı ile negatif bir tam sayının çarpımı negatiftir.
Kısaca işaretleri aynı olan sayıların çarpımı pozitif, işaretleri farklı olan tam sayıların çarpımı ise negatiftir. Birkaç örnek ile şu şekilde açıklanabilir.

Örnek (1): -3. (-2) = 6
Örnek (2): 4. 4 = 16
Örnek (3): -5. 2 = -10
Örnek (4): 4. (-3) = -12

Tam Sayılarda Bölme İşlemi

Çarpma işlemi ile aynı kuralları içeren bölme işlemi (:), (/) ve (_) işaretleri ile gösterilir. Çarpma işleminden farkı ise sayıların bölümünün alınmasıdır.

Örnek (1): -4 / (-2) = 2
Örnek (2): 6 / 2 = 3
Örnek (3): -8 / 4 = -2
Örnek (4): 6 / (-3) = -2
Son Güncelleme : 01.11.2023 08:20:23
Tam Sayılar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Tam Sayılar Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Tam Sayılar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Rüyada Sayı Görmek
Rüyada Sayı Görmek
Rüyada sayı görmek farklı farklı anlamlara gelebilir. Her rakamın farklı bir anlamı vardır. Bazı yorumcular tek rakamlar için üzüntü, keder, kötülüğe yorumlarken çift rakamları ise hayra, berekete, güzelliğe işaret edilir. Sayılar tek tek yorumlanaca...
Tam Kare Sayılar
Tam Kare Sayılar
Tam kare sayılar, Tam kare, kare kökü bir sayma sayısı olan pozitif tam sayılara denilmektedir. Diğer bir söyleyişle, karesi alınan sayma sayılarının sonucu tam kare olmaktadır. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. İlk tam sayı karelere örneklerden bazılarıdır.B...
Sayı
Sayı
Sayı, birçokluğu bahsetmek amaçlı kullanılan soyut birimdir. Ama çağdaş matematikte çoğalış büyüklük belirtmediği takdirde ananesel sayıların farklı özelliklerine alternatif özellikler taşıyan nesnelere de sayı denmesi adettendir. Sayıları sözlü olma...
Tek Sayılar
Tek Sayılar
Tek Sayılar Tam sayı çeşitleri ikiye ayrılırlarÇift SayılarTek SayılarÇift Sayılar: n bir tam sayı olmak üzere 2n genel ifadesiyle belirtilen tam sayılara çift sayı denir.Diğer bir deyişle; 2 ile bölündüğünde kalanı 0 olan tam sayılara çift sayı deni...
Reel Sayılar
Reel Sayılar
Reel Sayılar; Matematikte reel sayılar ya da diğer adıyla gerçek sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesinin standart olan uzunluğuna göre bütünlenmesi ile elde edilen kümeye denir. Reel sayılar kümesi " R " ile gösterilmektedir.Her oranlı sayı veya r...
Köklü Sayılar
Köklü Sayılar
Köklü Sayılar: n, 1'den büyük bir doğal sayı olmak üzere x üzeri n eşittir a denklemini sağlayan x sayısına a'nın n. Dereceden kökü olarak bilinir. Köklü sayıların daha iyi yapılması için üslü sayıları çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekir. Köklü sayı...
Devirli Ondalık Sayılar
Devirli Ondalık Sayılar
Devirli ondalık sayılar, devirli ondalık sayı, bir ondalık sayıdaki sonsuza kadar tekrarlanan rakam ya da rakamlar olduğundaki sayıdır. Yani hesap makinesiyle 1 sayısını 2'ye böldüğünüzde, sonuç her zaman 0,5 sayısını verir. Fakat her zaman bulunan b...
Çift Sayılar
Çift Sayılar
Çift Sayılar, İçinde 0, 2, 4, 6, 8 bulunan sayılara çift sayılar denir. Çift sayılar kümesi 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 rakamlarından oluşur. Çift sayılar 2n olarak ifade edilir. Çift sayılarda toplama çift + çift: çift olarak yapılır. Örne...
Asal Sayılar
Asal Sayılar
Asal Sayılar Asal Sayı Nedir?Sadece bir ve kendine bölünebilen birden büyük sayılar asal sayılardır. Sadece kendine bölünen pozitif sayılar olarak da tanımlayabiliriz. En küçük asal sayı ikidir. İkiden başka çift asal sayı yoktur çünkü, diğer çift sa...
İngilizce Sayılar
İngilizce Sayılar
İngilizce Sayılar, İngilizce öğrenmede ilk aşamalardan biri de sayılardır. Sayıları sırasıyla öğrenelim. İlk olarak 0 ile 20 arasını öğrenmeli ardından onar onar saymayı öğrenmelisiniz. Arada kalan sayıklar ise onar saymayı öğrendikten sonra daha bas...
Sayma Sayıları
Sayma Sayıları
Sayma Sayıları; Bir matematik terimidir. Sayma sayıları 1'den sonsuza kadar olan sayılara denir. Sayılar günlük yaşamımızda çok işimize yarar. Mesela matematikte, alış verişte, bir şeyleri sayman gerektiğinde hep sayma sayılarını kullanırız. Sayma sa...
Kareköklü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Kareköklü Sayılar; Köklü Sayı, üssü reel olan herhangi bir sayının kök içine alınıp gösterilmesi işlemine denir. Her üslü sayı bir köklü sayıya dönüşebilirken, bu durum üssü olan sayılarda genellikle kullanılamaz ancak herhangi bir a sayısının, a üss...

 

Rüyada Sayı Görmek
Tam Kare Sayılar
Sayı
Tam Sayılar
Tek Sayılar
Reel Sayılar
Köklü Sayılar
Devirli Ondalık Sayılar
Çift Sayılar
Asal Sayılar
İngilizce Sayılar
Sayma Sayıları
Kareköklü Sayılar
Tek Ve Çift Sayılar
Doğal Sayılar
Rasyonel Sayılar
Ardışık Sayılar
Ondalık Sayılar
Üslü Sayılar
Karmaşık Sayılar
Popüler İçerik
Tek Ve Çift Sayılar
Tek Ve Çift Sayılar
Tek ve Çift sayılar, Matematikte tam sayıların tek veya çift olma durumuna Parite denir. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken bir kısaltma olan ''Z'' işar...
Doğal Sayılar
Doğal Sayılar
Doğal SayılarDoğal sayılar negatif değer almazlar. 0,1,2,3,4,5,6,7,8...Şeklinde oluşan tam sayılardır. Bazı kaynaklar, 0 sayısının doğal sayı olduğunu...
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayılar, a,b tam sayı ve b eşit değil 0 olmak üzere, a/b ifadesine rasyonel sayı denir. Rasyonel sayılar Q şeklinde gösterilir. Her tam sayı ...
Ardışık Sayılar
Ardışık Sayılar
Ardışık Sayılar: Belli bir kurala göre art arda gelen sayılara ardışık sayılar denir.Ardışık tam sayılar: ... -3,-2,-1,0,1,2,3... gibi sayılar Ardışık...
Ondalık Sayılar
Ondalık Sayılar
Ondalık Sayılar ; Ondalık işareti, ondalık sayı sisteminde olan bir tam sayı ile sayının kesirli kısmı arasındaki sınırı belirleyen işarete verilen is...
Üslü Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü sayılar, matematik alanında oldukça önemlidir. Öğrenciler üslü sayıları ve özelliklerini öğrenmelidir. a reel bir sayı, n ise pozitif tam sayı ol...
Karmaşık Sayılar
Karmaşık Sayılar
Karmaşık sayılar, a ve b gerçel olan sayılar ve i, ve l'nin karekökü olarak a+ib olarak yazılabilen sayılardır. Burada çoğunlukla A, karmaşık sayının ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Rüyada Sayı Görmek
Tam Kare Sayılar
Sayı
Tam Sayılar
Tek Sayılar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023